Dingle Samhällsförening

 


Vill du delta i våra aktiviteter 

eller engagera dig i 

styrelsearbetet, hör av dig!

 

Ordförande: Emma Torén

Sekreterare & kassör: Nina Karlsson

Ledamöter: Karin Eriksson, Tobias Karlsson, Ylva Schöld

Suppleant: Sara Baggrén